Sebepoškozování v pubertě

Sebepoškozování je příznakem extrémního emočního utrpení a bohužel je tento čin u dospívajících stále častější.

Nedávná analýza dat z Centra pro kontrolu nemocí ukazuje, že až 30 % dospívajících dívek tvrdí, že se úmyslně zranily a učinili tak, aniž by chtěly spáchat sebevraždu. Mezi chlapci je 1 z 10. Celkově téměř 18 % dospívajících někdy provedlo sebepoškození.

A čísla stále rostou, zejména u dívek. Mezi lety 2001 a 2015 vzrostlo sebepoškozování  o 166 % u dívek ve věku 10 až 14 let. Dále se sebepoškozování zvýšilo o 62 % u dívek ve věku 15 až 19 let.

Nejčastější metodou je řezání a každým rokem se četnost zvyšuje o 18,8%. Jsou to děsivá čísla.

Co se děje uvnitř?

Dospívající, kteří se pořezali nebo popálili, se nepokoušejí o sebevraždu. Místo toho používají metody sebepoškozování jako nezdravý mechanismus zvládání obtížných emočních stavů.

Je to způsob, jak uvolnit pocity bolesti, napětí a úzkosti. Tyto bolestivé emoce mohou zahrnovat hněv, stud, smutek, vinu a sebenenávist. Chápou sebepoškozování jako způsob, jak mít větší kontrolu nad svými emocemi, nebo jej využívají k odvedení pozornosti od svých emocí nebo životních okolností. Kromě toho se mohou sebepoškozovat, protože se chtějí potrestat za to, co vidí jako své chyby nebo nedostatky.

Navíc se teenageři někdy zraňují, protože fyzická bolest sebepoškozování se zdá lepší než otupělost a prázdnota, kterou zažívají. Jedná se ale o příznaky deprese. Není proto překvapením, že řezání a deprese bývají  často spojeny.

Sebepoškození proto může na chvíli přinést pocit klidu a uvolnění napětí. Bolestivé emoce se ale rychle vrátí. Někteří dospívající si ublíží jen párkrát a pak přestanou. Jiní v tom ale pokračují a jejich metody se mohou stupňovat. Sebepoškozování se proto může změnit v nutkavé chování, kdy je velmi těžké přestat.

sebepoškozování v pubertě

Je sebepoškozování duševní nemoc?

Není, jde spíše o nezdravý mechanismus zvládání, který vyžaduje odbornou léčbu.

Kromě toho může být příznakem psychického stavu. Se sebepoškozováním je spojeno několik nemocí, včetně hraniční poruchy osobnosti, deprese, poruch příjmu potravy, úzkosti a posttraumatické stresové poruchy. K tomu si jedinci mohou někdy ubližovat pod vlivem drog či alkoholu.

Nejčastější cílovou skupinou bývají dospívající, zejména ti, kteří zažili trauma, zanedbávání, zneužívání nebo jsou vystaveni vyššímu riziku. Ale i starší dospělí se někdy zraní.

Přestože sebepoškození nemá za cíl sebevraždu, u dospívajících se může zvýšené riziko sebevraždy objevit. Je proto nezbytné situaci okamžitě řešit odbornou léčbou.

Jak u dítěte předvídat pozdější tendence k sebepoškozování?

Vědcům se podařilo identifikovat dvě podskupiny dospívajících, kteří se častěji sebepoškozují. Tím prokázali, že je možné předvídat jedince s největším rizikem, a to téměř deset let předtím, než se začnou sebepoškozovat. 

Tyto dvě skupiny vykazovaly významné rizikové faktory přítomné již ve věku pěti let, tedy téměř deset let předtím, než se projevilo sebepoškozování.

Obě skupiny měly pravděpodobně problémy se spánkem a nízké sebevědomí hlášené ve věku 14 let – nicméně jiné rizikové faktory se mezi těmito dvěma skupinami lišily.

První skupina vykazovala dlouhou historii špatného duševního zdraví a také šikanu, (než došlo k sebepoškozování). Dále jejich pečovatelé (rodiče, pěstouni, vychovatelé) mají častěji vlastní problémy s duševním zdravím.

U druhé skupiny však bylo jejich sebepoškozující chování hůř předvídatelné v raném dětství. Jedním z klíčových znaků byla větší ochota podílet se na rizikovém chování, které souvisí s impulzivitou. Jiný výzkum naznačuje, že tyto tendence mohou jednotlivce předurčovat k tomu, aby trávil méně času zvažováním alternativních metod zvládání a důsledků sebepoškozování. Pro tuto podskupinu byly také důležité faktory související s jejich vztahy s vrstevníky, včetně toho, že se ve věku 14 let cítili méně bezpečně s přáteli a rodinou a ve věku 11 let měli větší obavy o pocity druhých jako rizikový faktor.

Současný přístup k podpoře duševního zdraví u mladých lidí je o vyčkávání, až se problémy vystupňují. Ale to už je pozděPosílení sebevědomí mladších dětí, zajištění školních opatření proti šikaně, a poskytování rad ohledně tréninku spánku, to vše by mohlo pomoci snížit míru sebepoškozování.

sebepoškozování v pubertě

Vliv technologií a sociálních sítí?

Samy o sobě k sebepoškození nevedou. Dá se ale říct, že svou atraktivitou snižují mladistvým schopnost vyvinout si adaptivní strategie zvládání stresu.

K sebepoškozování dochází nejčastěji v soukromí. Někdy to ale může být způsob, jak se spojit s ostatními nebo být součástí skupiny lidí, kteří také zažívají úzkost a bolest.

Hrozí riziko, že dospívající, který má kolem sebe sebepoškozující přátele, to s větší pravděpodobností zkusí sami. K tomu internet nabízí řadu metod, jak si od bolestivým emocí dopomoct fyzickou bolestí.

Technologie a sociální sítě bohužel mohou sebepoškozování přispívat, zejména tím, že ubírají čas strávený zdravějšími aktivitami, jako je spánek, cvičení nebo pobyt v přírodě. V důsledku toho mají dospívající méně příležitostí vyvinout si pro sebe efektivní metody zvládání stresu.

Nedávný výzkum ukazuje, že v letech 2010 až 2015 vzrostly symptomy deprese a míra sebevražd mezi dospívajícími, zejména u žen. A teenageři, kteří trávili více času na sociálních sítích a chytrých telefonech, častěji hlásili problémy s duševním zdravím. Navíc adolescenti, kteří trávili více času aktivitami mimo obrazovku, jako je sociální interakce tváří v tvář, sport a cvičení, domácí úkoly a tištěná média, vykazovali tyto potíže mnohem méně.

Formy sebepoškození

Dospívající se často řežou jako druh rituálu, který zanechává vzory na kůži, vyřezávají slova nebo symboly. Mezi další metody patří:

 • Škrábání nebo kousání kůže
 • Popálení kůže zapálenými zápalkami, cigaretami nebo jinými horkými ostrými předměty
 • Bít nebo udeřit do sebe nebo do zdí
 • Propichování jejich kůže ostrými předměty
 • Vytrhávání vlasů
 • Sbírání strupů a ran
 • Otrava
 • Neuspořádané stravování
 • Vkládání předmětů do těla
 • Předávkování drogami nebo nadměrné pití
 • Cvičení až do kolapsu nebo zranění
 • Dostat se do bojů, ve kterých je pravděpodobné, že budou zraněni
 • Bouchání hlavou nebo tělem o stěny a tvrdé předměty
 • Bezohledná jízda
 • Mít nebezpečný sex.

sebepoškozování v pubertě

Jaké jsou varovné signály?

Každý z nás by se měl naučit vysledovat varovné signály sebepoškozování. Patří mezi ně:

 • Jizvy nebo strupy
 • Nevysvětlitelné řezné rány, škrábance, modřiny nebo jiné rány, často na zápěstích, pažích, stehnech nebo trupu, které si vysvětlují jako následek nehod
 • Mějte po ruce ostré předměty
 • Nosit oblečení, které zakrývá pokožku, jako jsou dlouhé rukávy nebo dlouhé kalhoty, a to i v horkém počasí
 • Impulzivní a nestabilní chování
 • Vyjadřování pocitů beznaděje nebo bezcennosti
 • Potíže se vztahy
 • Krvavé skvrny na lůžkovinách, oblečení, ručníkech nebo kapesnících
 • Mít v držení ostré předměty, včetně žiletek, zavíracích špendlíků, nůžek na nehty, nožů, jehel, střepů skla nebo uzávěrů lahví
 • Trávit dlouhou dobu o samotě, často v koupelně nebo ložnici
 • Zvýšená izolace a sociální stažení
 • Vyhýbání se situacím, kdy potřebují odhalit kůži, jako je plavání nebo převlékání v šatně.

Nepříjemné důsledky

Sebepoškozování může způsobit nebezpečné a dokonce smrtelné zdravotní následky, navíc má trvalý negativní dopad na duševní zdraví. Mezi možné komplikace sebepoškozování patří:

 • Zvýšený stud, pocit viny a nízké sebevědomí
 • Infekce ran
 • Trvalé jizvy nebo znetvoření
 • Zlomené kosti
 • Izolace, která má za následek ztrátu přátelství
 • Vyšší riziko těžkých depresí, drogové a alkoholové závislosti a sebevražd.

sebepoškozování v pubertě

Co dělat, když se mi blízký sebepoškozuje?

Nejdůležitější je povzbudit ho k léčbě či nápravě. Rodiče nebo opatrovníci by měli podniknout nezbytné kroky k získání odborné pomoci. Nejlepší začátek je u svého pediatra.

Pokud jste si něčeho všimli u svého kamaráda, zkuste mu navrhnout, aby si promluvil se svými rodiči, školním poradcem, učitelem nebo jiným dospělým, kterému důvěřuje.

Poskytněte dotyčnému podporu. Za prvé, nezlobte se na svého milovaného, ​​i když se bojíte nebo jste zmatení. Křičení, výhrůžky a kritika nepomohou. Ve skutečnosti mohou dokonce zvýšit riziko pokračování sebepoškozování.

Postavte se také svému vlastnímu nepohodlí nebo zmatku ohledně sebepoškozování a zjišťujte si informace. Kromě toho se poučte o tomto chování a proč k němu dochází. Vzdělejte se v příznacích, základních problémech a jak pomoci předejít relapsu.

Kromě toho pamatujte, abyste dotyčné nesoudili. S největší pravděpodobností se již cítí zoufalí a stydí se. Vyjádřete svou péči a podporu, ať se děje cokoliv. Dejte dotyčnému vědět, že jste k dispozici a můžete hovořit o tom, čím prochází, pokud by se chtěl podělit. Kromě toho najděte způsoby, jak společně trávit čas zdravými a pozitivními aktivitami.

Nahradit sebepoškozování jinou strategií

Zde je několik účinných strategií, které mohou dospívajícím pomoci nahradit sebepoškozování pozitivními zážitky. Navíc tyto přístupy pomohou teenagerům vybudovat sebeúctu a autentické vztahy.

Sociální podpora: Mnoho studií  prokázalo, že sociální vztahy zlepšují duševní a fyzické zdraví. Čím větší podporu máme, tím jsme odolnější. Dospívající, kteří se sebepoškozují, budou mít prospěch z toho, že najdou lidi, kterým důvěřují a kterým záleží na tom, čím procházejí. Jejich podpůrná síť může zahrnovat rodinu, vrstevníky, poradce a mentory.

Unplugging (neboli odpojení): Bohužel, dospívající, kteří se sebepoškozují, někdy najdou webové stránky, které toto chování podporují nebo přitahují a tím je pro ně těžké se sebepoškozováním přestat. Snížení aktivity digitálních médií navíc celkově podpoří duševní zdraví.

Cvičení: Výzkumy ukazují, že cvičení podporuje duševní zdraví tím, že zvyšuje produkci endorfinů v těle. Jedná se o chemické látky mozku, které jsou „dobrý pocit“. Fyzická aktivita navíc může u dospívajících zvýšit pocity mistrovství a sebevědomí. V důsledku toho pociťují menší touhu po sebepoškozování.

Převzít kontrolu: Některým lidem pomůže získat informace a vytvořit si krizový plán. Dále pomůže vytvořit si návod, jak se vyrovnat se stresem a negativními emocemi. Pokud se náctiletým rýsuje velký, stresující projekt, mohou si vytvořit plán, který je udrží na správné cestě. Pokud čelí neznámé situaci, mohou se zeptat, zjistit si informace, aby věděli, co mohou očekávat. A převzetím kontroly klesá i sebepoškozující chování.

Kreativita: Psaní, umění, hudba a tanec mohou sloužit jako způsoby, jak vyjádřit emoce. Například psaní o tom, co ve vašem životě vytváří stres a úzkost, vám pomůže identifikovat vnější stresory. Navíc vám může pomoci určit, co se děje uvnitř.

V případě nouze!

Závěrem lze říci, že i když sebepoškozování není totéž jako pokus o sebevraždu, může být život ohrožující. Proto proveďte tato nouzová opatření::

 1. Nenechávejte dotyčného samotného.
 2. Odstraňte vše, co by mohlo být použito při pokusu o sebevraždu, včetně střelných zbraní, alkoholu, drog, žiletek nebo jiných ostrých předmětů.
 3. Zavolejte na Linku bezpečí – 116 111.
 4. Vezměte osobu na pohotovost nejbližší nemocnice nebo vyhledejte pomoc lékaře nebo odborníka na duševní zdraví.

Autorka článku

Odběr novinek do e-mailu

Na nic nečekejte a odebírejte novinky do svého e-mailu ještě dnes!
Vše se vždy dozvíte jako první, neuteče Vám už vůbec nic!

Související články

Komentáře