Jak mluvit s člověkem, který trpí bipolární poruchou?

Jak na bipolární poruchu?

Řešení vzestupů a pádů bipolární poruchy může být velice obtížné nejen pro nemocného ale i jeho okolí. Nálady a chování osoby s bipolární poruchou ovlivňují zejména členy rodiny a blízké přátele. 

Během manické epizody možná budete muset zvládat jeho bezohledné trapasy, náročné požadavky, emoční výbuchy a nezodpovědná rozhodnutí. A jakmile vír mánie pomine, začne se od vás očekávat, abyste se vypořádali s následky těchto projevů. Během epizod deprese nastává chvíle, kdy se o něj musíte postarat, protože nemá energii na plnění povinností doma nebo v práci.

Dobrou zprávou je, že většina lidí s bipolární poruchou se může naučit své nálady stabilizovat správnou léčbou, léky a podporou. Vaše trpělivost, láska a porozumění tak mohou v léčbě a zotavení hrát významnou roli. 

Bohužel má péče o osobu s bipolární poruchou vedlejší projevit, zejména jde o zanedbávání vlastních potřeb. Abyste byli schopni vedle bipolární poruchy fungovat, je důležité najít mezi podporou vašeho blízkého a péčí o sebe rovnováhu.

Jak pomoci někomu s bipolární poruchou?

Jak mluvit s člověkem, který trpí bipolární poruchou?

Svého blízkého můžete podpořit následujícími body:

 1. Poznání bipolární poruchy. Informujte se o všem, co můžete o příznacích a možnostech léčby dohledat. Čím více budete o bipolární poruše vědět, tím lépe budete vybaveni, abyste svému blízkému pomohli a udrželi věci ve zdravé perspektivě.
 2. Povzbuzování blízkého, aby získal odbornou pomoc. Čím dříve je bipolární porucha léčena, tím lepší je prognóza. Proto naléhejte na svého blízkého, aby odbornou pomoc vyhledal co nejdříve. Nečekejte na zlepšení bez léků a terapie.
 3. Být chápavý. Informujte svého přítele nebo člena rodiny, že pokud potřebuje soucitné ucho, povzbuzení nebo pomoc s léčbou, jste tam a budete se snažit si na něj najít čas. Lidé s bipolární poruchou se často zdráhají vyhledat pomoc, protože se nechtějí pro ostatní cítit jako břemeno.
 4. Ukazujte trpělivost. Léčba vyžaduje čas, i když je k ní člověk odhodlán. Neočekávejte rychlé uzdravení nebo trvalé vyléčení. Buďte s tempem zotavení trpěliví a připravte se na překážky a výzvy, které mohou nastat. Strategie zvládání bipolární poruchy je celoživotní proces.

Lidem s bipolární poruchou výrazně pomáhá, pokud mají od členů rodiny a přátel podporu. Mají pak tendenci se zotavovat rychleji, zaznamenávají méně manických a depresivních epizod a mají mírnější příznaky.

Jak mluvit s člověkem, který trpí bipolární poruchou?

Bipolární porucha a rodina

Život s osobou, která trpí bipolární poruchu, může v domácnosti způsobit stres a napětí. Kromě toho, jak se členové rodiny potýkají se symptomy a jejich důsledky, se často setkávají i s pocity viny, strachu, hněvu a bezmocí. Napětí může nakonec způsobit vážné problémy ve vztazích. Existují ale lepší způsoby, jak to zvládnout.

Prvním krokem k úspěšnému zvládnutí bipolární poruchy je, aby se rodiny naučily nemoc jako takovou i s jejími obtížemi přijímat. Pokud se viníte nebo cítíte frustraci, pamatujte, že bipolární porucha není chybou nikoho. Přijetí bipolární poruchy zahrnuje uznání, že věci už nikdy nemusí být „jako dřív“. Ale dá se to zvládnout

Léčba může vašemu milovanému pomoci, ale nemusí všechny příznaky nebo poškození zcela odstranit. Abyste se vyhnuli zklamání a nelibosti, je důležité mít realistická očekávání, abyste se vyhnuli zklamání. Přílišná očekávání mohou mimo jiné i bránit zotavení. Zkuste proto hledat rovnováhu, konzultovat s lékařem, terapeutem, jinou rodinou s bipolárním jedincem apod.

Tipy pro zvládání bipolární poruchy v rodině

 1. Přijměte omezení svého blízkého s BP. Váš milovaný s bipolární poruchou není schopen své nálady příliš kontrolovat. Depresi ani mánii nelze překonat sebekontrolou, silou vůle nebo uvažováním. Pokud tedy řeknete svému milovanému, aby se „přestal chovat bláznivě“ nebo „podívej se na to prosím tě reálně“, nepomůže to.
 2. Přijměte i své vlastní limity. Svého blízkého nemůžete zachránit. Stejně tak ho nemůžete přinutit, aby se víc snažil na své léčbě zapracovat a převzal za své projevy odpovědnost. Můžete maximálně nabídnout podporu, ale za své uzdravení si zodpovídáme každý sám.
 3. Snížit stres. Stres bipolární poruchu zhoršuje, proto zkuste najít způsoby, jak stres v životě vašeho milovaného snížit. Zeptejte se, jak můžete pomoci a jaké povinnosti můžete převzít. Zaměřte se také na stanovení denního režimu – s pravidelným časem vstávání, jídla a spánku. Může to snížit stres v celé rodině.
 4. Komunikujte otevřeně. Otevřená a upřímná komunikace je v těchto situacích nezbytná. Sdílejte své obavy láskyplným způsobem. Zeptejte se svého blízkého, jak se cítí, a snažte se skutečně naslouchat – i když se svým milovaným nesouhlasíte.
Jak mluvit s člověkem, který trpí bipolární poruchou?

Jak komunikovat, aby to pomohlo?

Co můžete říct, že pomáhá:

 • “Nejsi v tom sám.” “Jsem tu pro tebe.”
 • “Chápu, že tyto myšlenky a pocity, kterými se trápíš, způsobuje tvoje nemoc.”
 • “Možná tomu teď nevěříš, ale způsob, jakým se cítíš, se může a bude měnit.”
 • “Možná nebudu schopen přesně pochopit, jak se cítíš, ale záleží mi na tobě a chci ti pomoci a podporovat tě.”
 • “Jsi pro mě důležitý. Tvůj život je pro mě důležitý. “

Přesvědčování osoby s bipolární poruchou k návštěvě lékaře

Kromě nabídky emoční podpory je důležitá a podpora k léčbě. Někdy to může být těžší, než se zdá. Lidé s BP postrádají zdravý sebenáhled na svůj stav a situaci, proto nemusí být snadné je k odborníkovi přimět jít. V manické fázi se cítí skvěle a neuvědomuje si problematiku nemoci. V depresi si sice může problém uvědomit, ale chybí mu energie k hledání pomoci.

Pokud váš milovaný neuzná, že může BP trpět, nehádejte se o tom. Tato myšlenka pro ně může být děsivá, buďte proto citliví. Místo toho navrhněte rutinní lékařskou prohlídku nebo návštěvu lékaře ohledně konkrétního příznaku, jako je nespavost, podrážděnost nebo únava – a poté soukromě zavolejte a informujte lékaře o svých obavách z bipolární poruchy.

Věty, které mohou pomoci:

 • “Bipolární porucha je skutečná nemoc, jako je cukrovka.” Vyžaduje lékařské ošetření. “
 • “Nemůžeš se z bipolární poruchy vinit.” Nezpůsobil sis to sám. Není to tvoje chyba.”
 • “Můžeš se pak cítit lépe.” Existuje mnoho způsobů léčby, které mohou pomoci. “
 • “Když se bipolární porucha neléčí, obvykle se to zhoršuje.”
Jak mluvit s člověkem, který trpí bipolární poruchou?

Podpora milovaného člověka při léčbě bipolární poruchy

Jakmile s návštěvou lékaře souhlasí, můžete pomoci tím, že ho budete v léčbě doprovázet. Vaše podpora může mít velký vliv na jejich úspěšnost léčby, proto nabídněte zapojení jakýmkoli způsobem, který váš milovaný chce nebo potřebuje.

Věci, které můžete udělat pro podporu léčby bipolární poruchy milovaného člověka:

 • Najděte kvalifikované lékaře a terapeuty.
 • Domluvit s nimi schůzky a jít na ně společně.
 • Lékaři pomůže, pokud mu nabídnete své postřehy.
 • Sledujte nálady svého blízkého.
 • Zjistěte více o jejich lécích.
 • Sledujte postup léčby.
 • Sledujte známky relapsu.
 • Upozorněte lékaře na problémy.

Pokud se staráte o někoho s BP, postarejte se i o sebe

Pokud podporujete někoho s duševním onemocnění, lehce se stane, že své vlastní potřeby zanedbáte. Pokud se však o sebe nestaráte, riskujete vyhoření – a to nepomůže vám ani vašemu blízkému. Pokud si dopřejete fyzickou i emocionální péči, budete schopni lépe se vyrovnat se stresem a mít energii, kterou potřebujete k podpoře kterou věnujete druhému.

 1. Zaměřte se na svůj vlastní život. Ujistěte se, že neztratíte ze zřetele své vlastní cíle a priority. Nevzdávejte se přátelství, plánů ani aktivit, které vám přinášejí radost.
 2. Vyhledejte podporu. Jednání s duševní nemocí milovaného člověka může být bolestivé a izolační. Ujistěte se, že dostáváte emocionální podporu, kterou musíte zvládnout. Promluvte si s někým, komu důvěřujete, o tom, co prožíváte. Může pomoct i vyhledat terapii nebo se připojit k podpůrné skupině.
 3. Stanovte hranice. Buďte realističtí v tom, kolik péče jste schopni poskytnout, aniž byste se cítili vyčerpáni a frustrováni. Stanovte si hranice toho, co jste ochotni a schopni dělat, a držte se jich. Neměli byste dovolit, aby péče o jedince s BP zahltila váš život. Nevydržíte v tom dlouho.
 4. Zvládněte stres. Stres si vybírá daň na těle i mysli, proto hledejte způsoby, jak s ním pracovat. Ujistěte se, že jíte správně, máte dostatek spánku a cvičení. Nápomocné jsou i relaxační techniky a meditace.
 5. Požádat o pomoc. Pokud váš přítel nebo člen rodiny potřebuje více pomoci, než můžete poskytnout, požádejte o pomoc ostatní. Obraťte se na jiné příbuzné nebo blízké přátele nebo se obraťte na organizaci podporující bipolární poruchu.

Odběr novinek do e-mailu

Na nic nečekejte a odebírejte novinky do svého e-mailu ještě dnes!
Vše se vždy dozvíte jako první, neuteče Vám už vůbec nic!

Související články

Komentáře