Přetrvávající svědění kůže - psychosomatika

Přetrvávající svědění kůže – psychosomatika

Svědění (pruritus) a psychika spolu vzájemně souvisejí. Léčba chronického svědění je zaměřena na léčbu základních příčin, nicméně ke svědění patří i doprovodné následky jako jsou například deprese a úzkosti.

Stejně jako jsou oči okny do naší duše, je kůže povrchovým odrazem vnitřních hlubin naší mysli. Kůže a mozek jsou ze stejného embryonálního neuroektodermu a svědění je tak příznakem spojení, které mezi těmito dvěma orgány probíhá. Zjednodušeně řečeno to znamená, že mozek může vyvolávat a zhoršovat svědění.

Pro ilustraci: svědění může být vyvoláno tím, že o tom přemýšlíte (odkaz na studii). U svědivých kožních onemocnění, jako je atopická dermatitida a psoriáza, často neodpovídá závažnost onemocnění intenzitě svědění. Je to dáno spíše tím, jak svědění vnímáme. Při léčbě svědivých onemocnění je proto důležité zvládnout i související psychosomatické faktory, které přímo ovlivňují morbiditu kožních onemocnění a dokonce i výsledek léčby.

Přetrvávající svědění kůže - psychosomatika

Začarovaný kruh aneb psychofyziologie svědění

Důkazy o vlivu psychiky na svědění byly potvrzeny v řadě studií. Jedna ze studií například prokázala, že navýšením stresu u morčat lze dosáhnout zvýšené produkce histaminu. A přímo u lidí bylo pozorováno, že zhoršený psychosomatický stav a psychosociální faktory jsou zcela jasnou příčinou histaminem vyvolaného svědění a vzplanutí (odkaz na studii).

Když byli pacienti s atopickou dermatitidou záměrně informováni, že svědění je nekontrolovatelné a nepředvídatelné, 90 % z nich mělo zvýšené svědění a/nebo zvýšenou kopřivku. Nedávno se také zjistilo, že pacienti s atopickou dermatitidou pociťovali intenzivnější svědění, když jim byly promítány videozáznamy jiných lidí, kteří se škrábali (odkaz na studii).

Bylo prokázáno, že reaktivita osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA) v reakci na stres,  je u pacientů s atopickou dermatitidou narušena a může tak zhoršovat alergický zánět. Bylo také zjištěno, že chronický stres je spojen s poruchou reakce HPA a nízkými hladinami kortizolu. 

Těmito důkazy se snažím poukázat na skutečnost, že přetrvávající svědění je začarovaný kruh, ze kterého nejde vystoupit jinak, než své zacyklení přestřihnout.

Přetrvávající svědění kůže - psychosomatika

Psychosomatika svědění

„Příjemná bolest“ je oxymóron, který se na škrábání během svěděním příznačně hodí. Poukazuje tím na složitost mozkového zpracování svědění a škrábání. Je to zvyk, zcela automatická reakce na pocit svědění. Často je tím vaše pozornost zaměřena na svědění, což vede ke zvýšenému vnímání svědění a zintenzivnění utrpení. Škrábání poskytuje okamžitou úlevu od nepohodlí a může někdy sloužit ke snížení vnitřního napětí. A všechny tyto dopady vedou k podmíněnému škrábání. Výsledkem je začarovaný kruh svědění a škrábání. Je to naprostá ztráta kontroly a bezmoc. Často bývá tento stav doprovázen pocitem sklíčenosti a viny.

Pokusím se vám teď srozumitelně objasnit, proč se psychologické faktory mohou přenášet do kožních potíží a symptomů, jako je například svědění. Pojďme se podívat na koncept Ego-kůže Moi-peau ) a somatoformní disociace. Freud pozoroval, že ego bylo zakořeněno v těle, zejména v kůži, během raného vývoje. Kůže je důležitým orgánem komunikace v raném dětství a tělesné vjemy a zážitky tvoří jádro, kolem kterého se vyvíjí ego. Ego zůstává částečně identifikováno kůží, i když se člověk stává dospělým, a narušení normálně integrovaného stavu ega má za následek symptomy na kůži.

Žádný typ svědění pravděpodobně neexistuje jen v čistě tělesné formě, ale vždy souvisí i s psychikou. Interakce mezi chronickým svěděním a psychikou je složitá a lze ji rozdělit do 3 skupin:

  • svědivá onemocnění s psychiatrickými následky,
  • svědivá onemocnění zhoršená psychosociálními faktory,
  • psychiatrické poruchy způsobující svědění.

Svědění má psychiatrické následky

Chronické svědivé stavy mohou mít fyziologické příčiny (dermatologické, systémové a neurologické), nicméně stejně tak může být následkem úzkostí a depresí, které mají z dlouhodobého hlediska hluboký dopad na duševní i fyzickou pohodu.

Obecně se ukazuje, že pacienti s chronickým svěděním (konkrétně generalizované svědění) trpěli či trpí příznaky deprese. Dále u pacientů s atopickou dermatitidou je vyšší míra sebevražedných myšlenek, úzkosti a deprese. Navíc bylo zjištěno, že zhoršení kožních potíží způsobuje stres a depresi na druhý den. Ve studii o vlivu svědění na psoriázu většina pacientů hodnotila svědění jako nejdůležitější, nejzávažnější a nejobtížnější symptom a uvedla, že jejich svědění způsobuje úzkost a rozpaky a také ovlivňuje každodenní činnosti (jako je koncentrace, spánek a schopnost chodit do práce nebo do školy).

Přetrvávající svědění kůže - psychosomatika

Souvislost chronického svědění s kvalitou života a vztahů

Značné svědění zhoršuje kvalitu spánku, života a chování při zvládání stresu (odkaz na studii). Vnímání svědění ovlivňují deprese i úzkost, jak jsem uvedla výše, nicméně nejsou jediné. Ukázalo se, že konflikt nebo napětí ve vztahu s jinou osobou může způsobit, že o den později se stav vaší kůže zhorší. V terapii mám řadu klientů s atopickým ekzémem nebo zhoršenou kvalitou kůže a opakovaně se ukazuje, že tyto projevy mohou výrazně souviset s kvalitou vztahů s druhými lidmi. Stres stav vaší kůže nepochybně zhoršuje.

Další příčinou zhoršení stavu je špatná sociální podpora či nezaměstnanost (odkaz na studii). Dostatečná podpora od rodičů, partnera a přátel snižuje stres, který zhoršuje svědění. Dále má podpora pozitivní vliv na vaši emocionalitu a zabraňuje projevu úzkosti či deprese.

Není neobvyklé, že se lidé nevědomě poškrábou na hlavě, když jim někdo položí těžkou otázku. Stejně tak se mohou lidé s chronickým svěděním více škrábat během sociálně konfliktních situací.

Například u pacientů s neurodermatitidou mohou základní konflikty, jako jsou napjaté vztahy, ponižování a požadavky na výkon urychlit a zhoršit jejich škrábání. Jedná se o situaci, kdy vnitřní psychické napětí nedokážete přímo vyjádřit, proto se začnete škrábat. Škrábání poskytuje okamžitou úlevu od nepříjemného pocitu a může být jednou z okamžitých cest pro snížení vnitřního napětí. Ale není řešením. Dostáváte se tím do začarovaného kruhu, ze kterého se těžko vystupuje.

Nový pojem “funkční svědění”

Jedná se o poruchu svědění, kde je svědění základním projevem a kde psychologické faktory (úzkost, deprese, napětí ve vztahu) tu jsou hlavním spouštěčem vzniku nebo zhoršení svědění.

Ve funkčním svědění se objevuje též bolest, parestézie (může se projevovat brněním, mravenčením) a například syndrom dráždivého tračníku.

Léčba chronického svědění

Na základě těchto všech předložených důkazů bych ráda všem lidem, kteří se s potýkají s dermatologickými potížemi a chronickým svěděním doporučila pravidelnou psychoterapii s odborníkem, který s touto problematikou umí pracovat.

Samozřejmě nezanedbávejte lékařské postupy. Péče o tělesnou stránku je důležitá, nicméně není vhodné se omezovat pouze na ni. Věnujte pozornost kombinované léčbě a počítejte s tím, že zahájení takové péče chce čas. Příčiny vašich budou pravděpodobně ukryté v nevědomých procesech souvisejících s vaší minulostí. A s tím vám může váš psychoterapeut výrazně pomoci.

Pomůže vám lépe porozumět spouštěčům, jak se jim vyhnout, podpoří trénink uvědomění, obrácení návyků a relaxační techniky, jako je hluboké dýchání a progresivní svalová relaxace.

Pokud se u vás začínají projevovat psychotické stavy, je třeba kombinovat psychoterapii a dermatologickou léčbu s psychiatrickou.

Psychoterapie na léčbu svědění

Klíčové je navázání dobrého vztahu a spojenectví mezi terapeutem a pacientem, protože to samo o sobě poskytuje emocionální podporu a snižuje svědění. 

Autorka článku

Odběr novinek do e-mailu

Na nic nečekejte a odebírejte novinky do svého e-mailu ještě dnes!
Vše se vždy dozvíte jako první, neuteče Vám už vůbec nic!

Související články

Komentáře